تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار بحرین به مانات آذربایجان

1 BHD
=
4.521 AZN
1 دینار بحرینبرابر است با4.521 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.221 دینار بحرین
نرخ تبدیل دینار بحرین به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دینار بحرین به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل دینار بحرین به مانات آذربایجان امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 برابر 4.521 است. یعنی 1 دینار بحرین برابر است با 4.521 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل دینار بحرین به مانات آذربایجان دیروز 4.521 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار بحرین به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
4.519 4.519 کمترین
4.545 4.524 بیشترین
4.522 4.522 میانگین
0.003 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار بحرین به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل دینار بحرین به مانات آذربایجان

1 دینار بحرین
=
4.52 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
45.21 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
113.03 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
226.06 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
452.13 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
678.19 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
904.26 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
1,130.32 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
2,260.64 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
4,521.28 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
22,606.38 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به دینار بحرین

1 مانات آذربایجان
=
0.22 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
2.21 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
5.53 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
11.06 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
22.12 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
33.18 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
44.24 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
55.29 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
110.59 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
221.18 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
1,105.88 دینار بحرین
154,000 تومان

قیمت دینار بحرین امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403, در بازار 154,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 2,800 تومان (1.85 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 151,200 تومان معامله می شد.

34,050 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403, در بازار 34,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 620 تومان (1.85 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 33,430 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار بحرین به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دینار بحرین و همچنین نرخ دلار به منات آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار بحرین را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار بحرین و منات آذربایجان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)