تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پزو آرژانتین به مانات آذربایجان

1 ARS
=
0.005 AZN
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.005 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با212.371 پزو آرژانتین
نرخ تبدیل پزو آرژانتین به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به مانات آذربایجان امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 0.005 است. یعنی 1 پزو آرژانتین برابر است با 0.005 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل پزو آرژانتین به مانات آذربایجان دیروز 0.005 بود.

آمار مربوط به تبدیل پزو آرژانتین به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
0.005 0.005 کمترین
0.005 0.005 بیشترین
0.005 0.005 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پزو آرژانتین به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل پزو آرژانتین به مانات آذربایجان

1 پزو آرژانتین
=
0 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
0.05 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
0.12 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
0.24 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
0.47 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
0.71 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
0.94 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
1.18 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
2.35 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
4.71 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
23.54 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به پزو آرژانتین

1 مانات آذربایجان
=
212.37 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
2,123.71 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
5,309.26 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
10,618.53 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
21,237.06 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
31,855.59 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
42,474.12 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
53,092.65 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
106,185.29 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
212,370.59 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
1,061,852.94 پزو آرژانتین
140 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 140 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 140 تومان معامله می شد.

29,840 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 29,840 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.03 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 29,830 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پزو آرژانتین را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پزو آرژانتین و منات آذربایجان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)