تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به روبل روسیه

1 AFN
=
1.271 RUB
1 افغانی افغانستانبرابر است با1.271 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.787 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روبل روسیه

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روبل روسیه

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روبل روسیه امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 1.271 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 1.271 روبل روسیه. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روبل روسیه دیروز 1.254 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
1.217 1.217 کمترین
1.336 1.268 بیشترین
1.269 1.241 میانگین
0.033 0.013 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به روبل روسیه

1 افغانی افغانستان
=
1.27 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
12.71 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
31.77 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
63.54 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
127.09 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
190.63 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
254.17 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
317.72 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
635.44 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
1,270.87 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
6,354.37 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به افغانی افغانستان

1 روبل روسیه
=
0.79 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
7.87 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
19.67 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
39.34 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
78.69 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
118.03 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
157.37 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
196.72 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
393.43 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
786.86 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
3,934.3 افغانی افغانستان
779 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 779 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.13 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 778 تومان معامله می شد.

613 تومان

قیمت روبل روسیه امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 613 تومان است که نسبت به روز گذشته 7 تومان (1.13 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 620 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به روبل روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)