تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی

1 TJS
=
0.439 MYR
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.439 رینگیت مالزی
1 رینگیت مالزیبرابر است با2.276 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی امروز شنبه 26 خرداد 1403 برابر 0.439 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.439 رینگیت مالزی. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی دیروز 0.437 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی

سه ماهه یکماهه  
0.428 0.428 کمترین
0.439 0.439 بیشترین
0.434 0.434 میانگین
0.002 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی

1 سامانی تاجیکستان
=
0.44 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
4.39 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
10.98 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
21.97 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
43.93 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
65.9 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
87.87 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
109.83 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
219.66 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
439.33 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
2,196.64 رینگیت مالزی

تبدیل رینگیت مالزی به سامانی تاجیکستان

1 رینگیت مالزی
=
2.28 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
22.76 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
56.9 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
113.81 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
227.62 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
341.43 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
455.24 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
569.05 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
1,138.1 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
2,276.2 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
11,380.99 سامانی تاجیکستان
5,500 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز شنبه 26 خرداد 1403, در بازار 5,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.36 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,480 تومان معامله می شد.

12,520 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز شنبه 26 خرداد 1403, در بازار 12,520 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.16 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 12,540 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رینگیت مالزی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به رینگیت مالزی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سامانی تاجیکستان و رینگیت مالزی به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)