تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی

1 TJS
=
0.425 MYR
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.425 رینگیت مالزی
1 رینگیت مالزیبرابر است با2.352 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 0.425 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.425 رینگیت مالزی. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی دیروز 0.427 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی

سه ماهه یکماهه  
0.421 0.423 کمترین
0.438 0.436 بیشترین
0.429 0.429 میانگین
0.004 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی

1 سامانی تاجیکستان
=
0.43 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
4.25 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
10.63 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
21.26 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
42.52 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
63.78 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
85.04 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
106.3 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
212.61 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
425.22 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
2,126.1 رینگیت مالزی

تبدیل رینگیت مالزی به سامانی تاجیکستان

1 رینگیت مالزی
=
2.35 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
23.52 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
58.79 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
117.59 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
235.17 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
352.76 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
470.35 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
587.93 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
1,175.86 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
2,351.73 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
11,758.64 سامانی تاجیکستان
4,645 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 4,645 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.65 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,615 تومان معامله می شد.

10,920 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 10,920 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (1.11 درصد) افزایش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 10,800 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رینگیت مالزی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به رینگیت مالزی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به رینگیت مالزی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سامانی تاجیکستان و رینگیت مالزی به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)