تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به دینار کویت

1 TJS
=
0.028 KWD
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.028 دینار کویت
1 دینار کویتبرابر است با35.497 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دینار کویت

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دینار کویت

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دینار کویت امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 0.028 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.028 دینار کویت. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دینار کویت دیروز 0.028 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به دینار کویت

سه ماهه یکماهه  
0.028 0.028 کمترین
0.028 0.028 بیشترین
0.028 0.028 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به دینار کویت
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به دینار کویت

1 سامانی تاجیکستان
=
0.03 دینار کویت
10 دینار کویت
=
0.28 دینار کویت
25 دینار کویت
=
0.7 دینار کویت
50 دینار کویت
=
1.41 دینار کویت
100 دینار کویت
=
2.82 دینار کویت
150 دینار کویت
=
4.23 دینار کویت
200 دینار کویت
=
5.63 دینار کویت
250 دینار کویت
=
7.04 دینار کویت
500 دینار کویت
=
14.09 دینار کویت
1000 دینار کویت
=
28.17 دینار کویت
5000 دینار کویت
=
140.86 دینار کویت

تبدیل دینار کویت به سامانی تاجیکستان

1 دینار کویت
=
35.5 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
354.97 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
887.42 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
1,774.84 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
3,549.68 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
5,324.51 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
7,099.35 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
8,874.19 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
17,748.38 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
35,496.75 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
177,483.77 سامانی تاجیکستان
6,040 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 6,040 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (1.15 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 6,110 تومان معامله می شد.

214,300 تومان

قیمت دینار کویت امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 214,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 2,650 تومان (1.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار کویت ، روز گذشته با قیمت 216,950 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار کویت چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دینار کویت سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به دینار کویت تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سامانی تاجیکستان و دینار کویت به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)