تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به پوند سوریه

1 SGD
=
9,564.43 SYP
1 دلار سنگاپوربرابر است با9,564.43 پوند سوریه
1 پوند سوریهبرابر است با0 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پوند سوریه

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پوند سوریه

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پوند سوریه امروز پنج شنبه 28 تیر 1403 برابر 9,564.430 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 9,564.430 پوند سوریه. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پوند سوریه دیروز 9,527.902 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به پوند سوریه

سه ماهه یکماهه  
9435.609 9441.298 کمترین
9619.016 9619.016 بیشترین
9529.009 9530.955 میانگین
46.907 51.871 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به پوند سوریه
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به پوند سوریه

1 دلار سنگاپور
=
9,564.43 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
95,644.3 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
239,110.74 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
478,221.48 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
956,442.95 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
1,434,664.43 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
1,912,885.91 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
2,391,107.38 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
4,782,214.77 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
9,564,429.53 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
47,822,147.65 پوند سوریه

تبدیل پوند سوریه به دلار سنگاپور

1 پوند سوریه
=
0 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.01 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
0.01 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
0.02 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
0.02 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
0.03 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
0.05 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
0.1 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
0.52 دلار سنگاپور
42,750 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 42,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 600 تومان (1.38 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,350 تومان معامله می شد.

446 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 446 تومان است که نسبت به روز گذشته 9 تومان (1.98 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 455 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند سوریه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به پوند سوریه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار سنگاپور و همچنین نرخ دلار به پوند سوریه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به پوند سوریه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پوند سوریه به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)