تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به رینگیت مالزی

1 SGD
=
3.482 MYR
1 دلار سنگاپوربرابر است با3.482 رینگیت مالزی
1 رینگیت مالزیبرابر است با0.287 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به رینگیت مالزی امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 3.482 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 3.482 رینگیت مالزی. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به رینگیت مالزی دیروز 3.487 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به رینگیت مالزی

سه ماهه یکماهه  
3.469 3.469 کمترین
3.518 3.489 بیشترین
3.491 3.483 میانگین
0.012 0.005 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به رینگیت مالزی
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به رینگیت مالزی

1 دلار سنگاپور
=
3.48 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
34.82 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
87.05 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
174.11 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
348.21 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
522.32 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
696.42 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
870.53 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
1,741.06 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
3,482.12 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
17,410.58 رینگیت مالزی

تبدیل رینگیت مالزی به دلار سنگاپور

1 رینگیت مالزی
=
0.29 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
2.87 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
7.18 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
14.36 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
28.72 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
43.08 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
57.44 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
71.8 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
143.59 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
287.18 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
1,435.91 دلار سنگاپور
43,300 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 43,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.12 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,250 تومان معامله می شد.

12,430 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 12,430 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.16 درصد) افزایش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 12,410 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رینگیت مالزی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به رینگیت مالزی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به رینگیت مالزی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رینگیت مالزی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)