تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به دینار کویت

1 SGD
=
0.225 KWD
1 دلار سنگاپوربرابر است با0.225 دینار کویت
1 دینار کویتبرابر است با4.447 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار کویت

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار کویت

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار کویت امروز سه شنبه 11 مهر 1402 برابر 0.225 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 0.225 دینار کویت. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار کویت دیروز 0.227 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به دینار کویت

سه ماهه یکماهه  
0.225 0.225 کمترین
0.232 0.227 بیشترین
0.228 0.226 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به دینار کویت
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به دینار کویت

1 دلار سنگاپور
=
0.22 دینار کویت
10 دینار کویت
=
2.25 دینار کویت
25 دینار کویت
=
5.62 دینار کویت
50 دینار کویت
=
11.24 دینار کویت
100 دینار کویت
=
22.49 دینار کویت
150 دینار کویت
=
33.73 دینار کویت
200 دینار کویت
=
44.98 دینار کویت
250 دینار کویت
=
56.22 دینار کویت
500 دینار کویت
=
112.45 دینار کویت
1000 دینار کویت
=
224.89 دینار کویت
5000 دینار کویت
=
1,124.45 دینار کویت

تبدیل دینار کویت به دلار سنگاپور

1 دینار کویت
=
4.45 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
44.47 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
111.17 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
222.33 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
444.66 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
666.99 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
889.32 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
1,111.65 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
2,223.3 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
4,446.6 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
22,233.01 دلار سنگاپور
36,460 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 36,460 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (0.49 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,640 تومان معامله می شد.

162,000 تومان

قیمت دینار کویت امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 162,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.15 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دینار کویت ، روز گذشته با قیمت 161,750 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار کویت چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار کویت سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار سنگاپور و همچنین نرخ دلار به دینار کویت بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به دینار کویت تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار کویت به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)