تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ریال عمان به مانات آذربایجان

1 OMR
=
4.427 AZN
1 ریال عمانبرابر است با4.427 مانات آذربایجان
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.226 ریال عمان
نرخ تبدیل ریال عمان به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل ریال عمان به مانات آذربایجان

نرخ تبدیل ریال عمان به مانات آذربایجان امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 4.427 است. یعنی 1 ریال عمان برابر است با 4.427 مانات آذربایجان. نرخ تبدیل ریال عمان به مانات آذربایجان دیروز 4.427 بود.

آمار مربوط به تبدیل ریال عمان به مانات آذربایجان

سه ماهه یکماهه  
4.390 4.404 کمترین
4.444 4.440 بیشترین
4.422 4.427 میانگین
0.011 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ ریال عمان به مانات آذربایجان
ماه
همه

تبدیل ریال عمان به مانات آذربایجان

1 ریال عمان
=
4.43 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
44.27 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
110.68 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
221.35 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
442.71 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
664.06 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
885.42 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
1,106.77 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
2,213.54 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
4,427.08 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
22,135.42 مانات آذربایجان

تبدیل مانات آذربایجان به ریال عمان

1 مانات آذربایجان
=
0.23 ریال عمان
10 ریال عمان
=
2.26 ریال عمان
25 ریال عمان
=
5.65 ریال عمان
50 ریال عمان
=
11.29 ریال عمان
100 ریال عمان
=
22.59 ریال عمان
150 ریال عمان
=
33.88 ریال عمان
200 ریال عمان
=
45.18 ریال عمان
250 ریال عمان
=
56.47 ریال عمان
500 ریال عمان
=
112.94 ریال عمان
1000 ریال عمان
=
225.88 ریال عمان
5000 ریال عمان
=
1,129.41 ریال عمان
131,850 تومان

قیمت ریال عمان امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 131,850 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.19 درصد) افزایش یافته است. هر واحد ریال عمان ، روز گذشته با قیمت 131,600 تومان معامله می شد.

29,820 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 29,820 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.2 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 29,760 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به مانات آذربایجان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ریال عمان به منات آذربایجان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به ریال عمان و همچنین نرخ دلار به منات آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ریال عمان را به منات آذربایجان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای ریال عمان و منات آذربایجان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)