تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به رینگیت مالزی

1 NOK
=
0.453 MYR
1 کرون نروژبرابر است با0.453 رینگیت مالزی
1 رینگیت مالزیبرابر است با2.206 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل کرون نروژ به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل کرون نروژ به رینگیت مالزی امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 0.453 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 0.453 رینگیت مالزی. نرخ تبدیل کرون نروژ به رینگیت مالزی دیروز 0.454 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به رینگیت مالزی

سه ماهه یکماهه  
0.426 0.445 کمترین
0.457 0.457 بیشترین
0.447 0.452 میانگین
0.008 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به رینگیت مالزی
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به رینگیت مالزی

1 کرون نروژ
=
0.45 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
4.53 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
11.33 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
22.67 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
45.34 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
68.01 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
90.68 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
113.35 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
226.7 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
453.4 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
2,266.99 رینگیت مالزی

تبدیل رینگیت مالزی به کرون نروژ

1 رینگیت مالزی
=
2.21 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
22.06 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
55.14 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
110.28 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
220.56 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
330.84 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
441.11 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
551.39 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
1,102.78 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
2,205.57 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
11,027.84 کرون نروژ
5,450 تومان

قیمت کرون نروژ امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 5,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,450 تومان معامله می شد.

12,030 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 12,030 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 12,020 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رینگیت مالزی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به رینگیت مالزی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به رینگیت مالزی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رینگیت مالزی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)