تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل وون کره جنوبی به پوند سوریه

1 KRW
=
9.709 SYP
1 وون کره جنوبیبرابر است با9.709 پوند سوریه
1 پوند سوریهبرابر است با0.103 وون کره جنوبی
نرخ تبدیل وون کره جنوبی به پوند سوریه

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به پوند سوریه

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به پوند سوریه امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402 برابر 9.709 است. یعنی 1 وون کره جنوبی برابر است با 9.709 پوند سوریه. نرخ تبدیل وون کره جنوبی به پوند سوریه دیروز 9.644 بود.

آمار مربوط به تبدیل وون کره جنوبی به پوند سوریه

سه ماهه یکماهه  
9.542 9.572 کمترین
10.040 9.763 بیشترین
9.742 9.673 میانگین
0.106 0.052 انحراف معیار

نمودار نرخ وون کره جنوبی به پوند سوریه
ماه
همه

تبدیل وون کره جنوبی به پوند سوریه

1 وون کره جنوبی
=
9.71 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
97.09 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
242.73 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
485.46 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
970.92 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
1,456.38 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
1,941.84 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
2,427.3 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
4,854.61 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
9,709.21 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
48,546.06 پوند سوریه

تبدیل پوند سوریه به وون کره جنوبی

1 پوند سوریه
=
0.1 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
1.03 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
2.57 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
5.15 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
10.3 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
15.45 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
20.6 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
25.75 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
51.5 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
102.99 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
514.97 وون کره جنوبی
4,325 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 4,325 تومان است که نسبت به روز گذشته 75 تومان (1.76 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,250 تومان معامله می شد.

445 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 445 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (1.14 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 440 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند سوریه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به پوند سوریه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به وون کره جنوبی و همچنین نرخ دلار به پوند سوریه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس وون کره جنوبی را به پوند سوریه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای وون کره جنوبی و پوند سوریه به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)