تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار بحرین به رینگیت مالزی

1 BHD
=
12.415 MYR
1 دینار بحرینبرابر است با12.415 رینگیت مالزی
1 رینگیت مالزیبرابر است با0.081 دینار بحرین
نرخ تبدیل دینار بحرین به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل دینار بحرین به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل دینار بحرین به رینگیت مالزی امروز پنج شنبه 16 آذر 1402 برابر 12.415 است. یعنی 1 دینار بحرین برابر است با 12.415 رینگیت مالزی. نرخ تبدیل دینار بحرین به رینگیت مالزی دیروز 12.412 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار بحرین به رینگیت مالزی

سه ماهه یکماهه  
12.300 12.370 کمترین
12.710 12.488 بیشترین
12.504 12.440 میانگین
0.095 0.033 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار بحرین به رینگیت مالزی
ماه
همه

تبدیل دینار بحرین به رینگیت مالزی

1 دینار بحرین
=
12.41 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
124.15 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
310.37 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
620.74 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
1,241.49 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
1,862.23 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
2,482.98 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
3,103.72 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
6,207.45 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
12,414.89 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
62,074.47 رینگیت مالزی

تبدیل رینگیت مالزی به دینار بحرین

1 رینگیت مالزی
=
0.08 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
0.81 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
2.01 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
4.03 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
8.05 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
12.08 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
16.11 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
20.14 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
40.27 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
80.55 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
402.74 دینار بحرین
134,550 تومان

قیمت دینار بحرین امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 134,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (0.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 134,850 تومان معامله می شد.

10,840 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 10,840 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.18 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 10,860 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رینگیت مالزی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار بحرین به رینگیت مالزی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دینار بحرین و همچنین نرخ دلار به رینگیت مالزی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار بحرین را به رینگیت مالزی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار بحرین و رینگیت مالزی به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)