تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار بحرین به دینار کویت

1 BHD
=
0.819 KWD
1 دینار بحرینبرابر است با0.819 دینار کویت
1 دینار کویتبرابر است با1.221 دینار بحرین
نرخ تبدیل دینار بحرین به دینار کویت

نرخ تبدیل دینار بحرین به دینار کویت

نرخ تبدیل دینار بحرین به دینار کویت امروز دوشنبه 27 فروردین 1403 برابر 0.819 است. یعنی 1 دینار بحرین برابر است با 0.819 دینار کویت. نرخ تبدیل دینار بحرین به دینار کویت دیروز 0.819 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار بحرین به دینار کویت

سه ماهه یکماهه  
0.814 0.816 کمترین
0.819 0.819 بیشترین
0.818 0.818 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار بحرین به دینار کویت
ماه
همه

تبدیل دینار بحرین به دینار کویت

1 دینار بحرین
=
0.82 دینار کویت
10 دینار کویت
=
8.19 دینار کویت
25 دینار کویت
=
20.48 دینار کویت
50 دینار کویت
=
40.96 دینار کویت
100 دینار کویت
=
81.91 دینار کویت
150 دینار کویت
=
122.87 دینار کویت
200 دینار کویت
=
163.83 دینار کویت
250 دینار کویت
=
204.79 دینار کویت
500 دینار کویت
=
409.57 دینار کویت
1000 دینار کویت
=
819.15 دینار کویت
5000 دینار کویت
=
4,095.74 دینار کویت

تبدیل دینار کویت به دینار بحرین

1 دینار کویت
=
1.22 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
12.21 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
30.52 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
61.04 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
122.08 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
183.12 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
244.16 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
305.19 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
610.39 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
1,220.78 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
6,103.9 دینار بحرین
179,900 تومان

قیمت دینار بحرین امروز دوشنبه 27 فروردین 1403, در بازار 179,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 3,150 تومان (1.78 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 176,750 تومان معامله می شد.

219,550 تومان

قیمت دینار کویت امروز دوشنبه 27 فروردین 1403, در بازار 219,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 3,850 تومان (1.78 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دینار کویت ، روز گذشته با قیمت 215,700 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار کویت چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار بحرین به دینار کویت سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کویت و سایت بانک مرکزی بحرین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار بحرین را به دینار کویت تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار بحرین و دینار کویت به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)