تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پزو آرژانتین به پوند سوریه

1 ARS
=
35.549 SYP
1 پزو آرژانتینبرابر است با35.549 پوند سوریه
1 پوند سوریهبرابر است با0.028 پزو آرژانتین
نرخ تبدیل پزو آرژانتین به پوند سوریه

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به پوند سوریه

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به پوند سوریه امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 35.549 است. یعنی 1 پزو آرژانتین برابر است با 35.549 پوند سوریه. نرخ تبدیل پزو آرژانتین به پوند سوریه دیروز 35.474 بود.

آمار مربوط به تبدیل پزو آرژانتین به پوند سوریه

سه ماهه یکماهه  
35.474 35.474 کمترین
37.448 37.424 بیشترین
36.905 36.390 میانگین
0.523 0.645 انحراف معیار

نمودار نرخ پزو آرژانتین به پوند سوریه
ماه
همه

تبدیل پزو آرژانتین به پوند سوریه

1 پزو آرژانتین
=
35.55 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
355.49 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
888.71 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
1,777.43 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
3,554.86 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
5,332.29 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
7,109.71 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
8,887.14 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
17,774.28 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
35,548.57 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
177,742.85 پوند سوریه

تبدیل پوند سوریه به پزو آرژانتین

1 پوند سوریه
=
0.03 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
0.28 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
0.7 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
1.41 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
2.81 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
4.22 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
5.63 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
7.03 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
14.07 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
28.13 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
140.65 پزو آرژانتین
140 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 140 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 140 تومان معامله می شد.

395 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 395 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.25 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 396 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند سوریه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به پوند سوریه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پزو آرژانتین و همچنین نرخ دلار به پوند سوریه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پزو آرژانتین را به پوند سوریه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پزو آرژانتین و پوند سوریه به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)