تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به لیر ترکیه

1 AFN
=
0.456 TRY
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.456 لیر ترکیه
1 لیر ترکیهبرابر است با2.193 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به لیر ترکیه

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به لیر ترکیه

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به لیر ترکیه امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 0.456 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.456 لیر ترکیه. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به لیر ترکیه دیروز 0.458 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به لیر ترکیه

سه ماهه یکماهه  
0.397 0.447 کمترین
0.467 0.467 بیشترین
0.436 0.457 میانگین
0.022 0.005 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به لیر ترکیه
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به لیر ترکیه

1 افغانی افغانستان
=
0.46 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
4.56 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
11.4 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
22.8 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
45.6 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
68.41 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
91.21 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
114.01 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
228.02 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
456.04 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
2,280.18 لیر ترکیه

تبدیل لیر ترکیه به افغانی افغانستان

1 لیر ترکیه
=
2.19 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
21.93 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
54.82 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
109.64 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
219.28 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
328.92 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
438.56 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
548.2 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
1,096.41 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
2,192.81 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
10,964.07 افغانی افغانستان
925 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 925 تومان است که نسبت به روز گذشته 23 تومان (2.43 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 948 تومان معامله می شد.

2,030 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 2,030 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (1.93 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 2,070 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به لیر ترکیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به لیر ترکیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به لیر ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به لیر ترکیه تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)