تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به ریال عربستان

1 AFN
=
0.054 SAR
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.054 ریال عربستان
1 ریال عربستانبرابر است با18.679 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به ریال عربستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به ریال عربستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به ریال عربستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 0.054 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.054 ریال عربستان. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به ریال عربستان دیروز 0.053 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به ریال عربستان

سه ماهه یکماهه  
0.047 0.051 کمترین
0.054 0.054 بیشترین
0.051 0.053 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به ریال عربستان
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به ریال عربستان

1 افغانی افغانستان
=
0.05 ریال عربستان
10 ریال عربستان
=
0.54 ریال عربستان
25 ریال عربستان
=
1.34 ریال عربستان
50 ریال عربستان
=
2.68 ریال عربستان
100 ریال عربستان
=
5.35 ریال عربستان
150 ریال عربستان
=
8.03 ریال عربستان
200 ریال عربستان
=
10.71 ریال عربستان
250 ریال عربستان
=
13.38 ریال عربستان
500 ریال عربستان
=
26.77 ریال عربستان
1000 ریال عربستان
=
53.54 ریال عربستان
5000 ریال عربستان
=
267.68 ریال عربستان

تبدیل ریال عربستان به افغانی افغانستان

1 ریال عربستان
=
18.68 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
186.79 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
466.97 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
933.95 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
1,867.89 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
2,801.84 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
3,735.79 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
4,669.73 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
9,339.47 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
18,678.93 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
93,394.67 افغانی افغانستان
723 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 723 تومان است که نسبت به روز گذشته 6 تومان (0.84 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 717 تومان معامله می شد.

13,520 تومان

قیمت ریال عربستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 13,520 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.22 درصد) افزایش یافته است. هر واحد ریال عربستان ، روز گذشته با قیمت 13,490 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ریال عربستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به ریال عربستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به ریال عربستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و ریال عربستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)