تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به پوند انگلیس

1 AFN
=
0.011 GBP
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.011 پوند انگلیس
1 پوند انگلیسبرابر است با88.935 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به پوند انگلیس

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به پوند انگلیس

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به پوند انگلیس امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 0.011 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.011 پوند انگلیس. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به پوند انگلیس دیروز 0.011 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به پوند انگلیس

سه ماهه یکماهه  
0.011 0.011 کمترین
0.011 0.011 بیشترین
0.011 0.011 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به پوند انگلیس
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به پوند انگلیس

1 افغانی افغانستان
=
0.01 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
0.11 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
0.28 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
0.56 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
1.12 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
1.69 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
2.25 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
2.81 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
5.62 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
11.24 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
56.22 پوند انگلیس

تبدیل پوند انگلیس به افغانی افغانستان

1 پوند انگلیس
=
88.94 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
889.35 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
2,223.38 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
4,446.77 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
8,893.53 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
13,340.3 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
17,787.06 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
22,233.83 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
44,467.66 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
88,935.32 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
444,676.62 افغانی افغانستان
920 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 920 تومان است که نسبت به روز گذشته 17 تومان (1.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 937 تومان معامله می شد.

81,050 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 81,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,400 تومان (1.7 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 82,450 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند انگلیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به پوند انگلیس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به پوند انگلیس تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)