تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به رئال برزیل

1 AFN
=
0.07 BRL
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.07 رئال برزیل
1 رئال برزیلبرابر است با14.3 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به رئال برزیل

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به رئال برزیل

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به رئال برزیل امروز جمعه 10 آذر 1402 برابر 0.070 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.070 رئال برزیل. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به رئال برزیل دیروز 0.069 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به رئال برزیل

سه ماهه یکماهه  
0.061 0.066 کمترین
0.071 0.071 بیشترین
0.066 0.068 میانگین
0.003 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به رئال برزیل
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به رئال برزیل

1 افغانی افغانستان
=
0.07 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
0.7 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
1.75 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
3.5 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
6.99 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
10.49 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
13.99 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
17.48 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
34.96 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
69.93 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
349.65 رئال برزیل

تبدیل رئال برزیل به افغانی افغانستان

1 رئال برزیل
=
14.3 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
143 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
357.5 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
715.01 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
1,430.02 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
2,145.02 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
2,860.03 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
3,575.04 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
7,150.08 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
14,300.16 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
71,500.82 افغانی افغانستان
725 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 725 تومان است که نسبت به روز گذشته 3 تومان (0.42 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 722 تومان معامله می شد.

10,370 تومان

قیمت رئال برزیل امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 10,370 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.48 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 10,420 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رئال برزیل چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به رئال برزیل سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به رئال برزیل بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به رئال برزیل تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و رئال برزیل به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)