تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به روپیه پاکستان

1 TJS
=
26.065 PKR
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با26.065 روپیه پاکستان
1 روپیه پاکستانبرابر است با0.038 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روپیه پاکستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 26.065 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 26.065 روپیه پاکستان. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روپیه پاکستان دیروز 26.083 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به روپیه پاکستان

سه ماهه یکماهه  
25.103 25.623 کمترین
28.013 26.403 بیشترین
26.132 26.043 میانگین
0.745 0.216 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به روپیه پاکستان
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به روپیه پاکستان

1 سامانی تاجیکستان
=
26.07 روپیه پاکستان
10 روپیه پاکستان
=
260.65 روپیه پاکستان
25 روپیه پاکستان
=
651.63 روپیه پاکستان
50 روپیه پاکستان
=
1,303.26 روپیه پاکستان
100 روپیه پاکستان
=
2,606.53 روپیه پاکستان
150 روپیه پاکستان
=
3,909.79 روپیه پاکستان
200 روپیه پاکستان
=
5,213.06 روپیه پاکستان
250 روپیه پاکستان
=
6,516.32 روپیه پاکستان
500 روپیه پاکستان
=
13,032.64 روپیه پاکستان
1000 روپیه پاکستان
=
26,065.28 روپیه پاکستان
5000 روپیه پاکستان
=
130,326.42 روپیه پاکستان

تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان

1 روپیه پاکستان
=
0.04 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
0.38 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
0.96 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
1.92 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
3.84 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
5.75 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
7.67 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
9.59 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
19.18 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
38.37 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
191.83 سامانی تاجیکستان
4,635 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 4,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,635 تومان معامله می شد.

177 تومان

قیمت روپیه پاکستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 177 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه پاکستان ، روز گذشته با قیمت 177 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه پاکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به روپیه پاکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به روپیه پاکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سامانی تاجیکستان و روپیه پاکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)