تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رینگیت مالزی به روپیه پاکستان

1 MYR
=
59.711 PKR
1 رینگیت مالزیبرابر است با59.711 روپیه پاکستان
1 روپیه پاکستانبرابر است با0.017 رینگیت مالزی
نرخ تبدیل رینگیت مالزی به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به روپیه پاکستان امروز پنج شنبه 28 تیر 1403 برابر 59.711 است. یعنی 1 رینگیت مالزی برابر است با 59.711 روپیه پاکستان. نرخ تبدیل رینگیت مالزی به روپیه پاکستان دیروز 59.529 بود.

آمار مربوط به تبدیل رینگیت مالزی به روپیه پاکستان

سه ماهه یکماهه  
58.232 58.977 کمترین
59.671 59.671 بیشترین
59.043 59.259 میانگین
0.360 0.222 انحراف معیار

نمودار نرخ رینگیت مالزی به روپیه پاکستان
ماه
همه

تبدیل رینگیت مالزی به روپیه پاکستان

1 رینگیت مالزی
=
59.71 روپیه پاکستان
10 روپیه پاکستان
=
597.11 روپیه پاکستان
25 روپیه پاکستان
=
1,492.78 روپیه پاکستان
50 روپیه پاکستان
=
2,985.56 روپیه پاکستان
100 روپیه پاکستان
=
5,971.11 روپیه پاکستان
150 روپیه پاکستان
=
8,956.67 روپیه پاکستان
200 روپیه پاکستان
=
11,942.23 روپیه پاکستان
250 روپیه پاکستان
=
14,927.78 روپیه پاکستان
500 روپیه پاکستان
=
29,855.57 روپیه پاکستان
1000 روپیه پاکستان
=
59,711.13 روپیه پاکستان
5000 روپیه پاکستان
=
298,555.65 روپیه پاکستان

تبدیل روپیه پاکستان به رینگیت مالزی

1 روپیه پاکستان
=
0.02 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
0.17 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
0.42 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
0.84 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
1.67 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
2.51 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
3.35 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
4.19 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
8.37 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
16.75 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
83.74 رینگیت مالزی
12,290 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 12,290 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (1.44 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 12,470 تومان معامله می شد.

205 تومان

قیمت روپیه پاکستان امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 205 تومان است که نسبت به روز گذشته 4 تومان (1.91 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه پاکستان ، روز گذشته با قیمت 209 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه پاکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به روپیه پاکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی مالزی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس رینگیت مالزی را به روپیه پاکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای رینگیت مالزی و روپیه پاکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)