تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به روپیه پاکستان

1 THB
=
7.616 PKR
1 بات تایلندبرابر است با7.616 روپیه پاکستان
1 روپیه پاکستانبرابر است با0.131 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل بات تایلند به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل بات تایلند به روپیه پاکستان امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403 برابر 7.616 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 7.616 روپیه پاکستان. نرخ تبدیل بات تایلند به روپیه پاکستان دیروز 7.583 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به روپیه پاکستان

سه ماهه یکماهه  
7.512 7.570 کمترین
7.790 7.725 بیشترین
7.609 7.616 میانگین
0.062 0.047 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به روپیه پاکستان
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به روپیه پاکستان

1 بات تایلند
=
7.62 روپیه پاکستان
10 روپیه پاکستان
=
76.16 روپیه پاکستان
25 روپیه پاکستان
=
190.39 روپیه پاکستان
50 روپیه پاکستان
=
380.78 روپیه پاکستان
100 روپیه پاکستان
=
761.56 روپیه پاکستان
150 روپیه پاکستان
=
1,142.34 روپیه پاکستان
200 روپیه پاکستان
=
1,523.11 روپیه پاکستان
250 روپیه پاکستان
=
1,903.89 روپیه پاکستان
500 روپیه پاکستان
=
3,807.79 روپیه پاکستان
1000 روپیه پاکستان
=
7,615.57 روپیه پاکستان
5000 روپیه پاکستان
=
38,077.86 روپیه پاکستان

تبدیل روپیه پاکستان به بات تایلند

1 روپیه پاکستان
=
0.13 بات تایلند
10 بات تایلند
=
1.31 بات تایلند
25 بات تایلند
=
3.28 بات تایلند
50 بات تایلند
=
6.57 بات تایلند
100 بات تایلند
=
13.13 بات تایلند
150 بات تایلند
=
19.7 بات تایلند
200 بات تایلند
=
26.26 بات تایلند
250 بات تایلند
=
32.83 بات تایلند
500 بات تایلند
=
65.65 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
131.31 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
656.55 بات تایلند
1,605 تومان

قیمت بات تایلند امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403, در بازار 1,605 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.31 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,600 تومان معامله می شد.

210 تومان

قیمت روپیه پاکستان امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403, در بازار 210 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.47 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه پاکستان ، روز گذشته با قیمت 211 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه پاکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به روپیه پاکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به بات تایلند و همچنین نرخ دلار به روپیه پاکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به روپیه پاکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل روپیه پاکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)