تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به روپیه پاکستان

1 CNY
=
38.509 PKR
1 یوان چینبرابر است با38.509 روپیه پاکستان
1 روپیه پاکستانبرابر است با0.026 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل یوان چین به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل یوان چین به روپیه پاکستان امروز پنج شنبه 4 مرداد 1403 برابر 38.509 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 38.509 روپیه پاکستان. نرخ تبدیل یوان چین به روپیه پاکستان دیروز 38.212 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به روپیه پاکستان

سه ماهه یکماهه  
38.162 38.162 کمترین
38.618 38.392 بیشترین
38.380 38.277 میانگین
0.112 0.054 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به روپیه پاکستان
ماه
همه

تبدیل یوان چین به روپیه پاکستان

1 یوان چین
=
38.51 روپیه پاکستان
10 روپیه پاکستان
=
385.09 روپیه پاکستان
25 روپیه پاکستان
=
962.72 روپیه پاکستان
50 روپیه پاکستان
=
1,925.44 روپیه پاکستان
100 روپیه پاکستان
=
3,850.88 روپیه پاکستان
150 روپیه پاکستان
=
5,776.33 روپیه پاکستان
200 روپیه پاکستان
=
7,701.77 روپیه پاکستان
250 روپیه پاکستان
=
9,627.21 روپیه پاکستان
500 روپیه پاکستان
=
19,254.42 روپیه پاکستان
1000 روپیه پاکستان
=
38,508.85 روپیه پاکستان
5000 روپیه پاکستان
=
192,544.25 روپیه پاکستان

تبدیل روپیه پاکستان به یوان چین

1 روپیه پاکستان
=
0.03 یوان چین
10 یوان چین
=
0.26 یوان چین
25 یوان چین
=
0.65 یوان چین
50 یوان چین
=
1.3 یوان چین
100 یوان چین
=
2.6 یوان چین
150 یوان چین
=
3.9 یوان چین
200 یوان چین
=
5.19 یوان چین
250 یوان چین
=
6.49 یوان چین
500 یوان چین
=
12.98 یوان چین
1000 یوان چین
=
25.97 یوان چین
5000 یوان چین
=
129.84 یوان چین
8,120 تومان

قیمت یوان چین امروز پنج شنبه 4 مرداد 1403, در بازار 8,120 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (1.5 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 8,000 تومان معامله می شد.

210 تومان

قیمت روپیه پاکستان امروز پنج شنبه 4 مرداد 1403, در بازار 210 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.48 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روپیه پاکستان ، روز گذشته با قیمت 209 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه پاکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به روپیه پاکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی پاکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به روپیه پاکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل روپیه پاکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)