تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار نیوزلند

1 TJS
=
0.148 NZD
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.148 دلار نیوزلند
1 دلار نیوزلندبرابر است با6.771 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار نیوزلند امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402 برابر 0.148 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.148 دلار نیوزلند. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار نیوزلند دیروز 0.149 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار نیوزلند

سه ماهه یکماهه  
0.144 0.148 کمترین
0.151 0.151 بیشترین
0.148 0.150 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به دلار نیوزلند
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار نیوزلند

1 سامانی تاجیکستان
=
0.15 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
1.48 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
3.69 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
7.38 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
14.77 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
22.15 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
29.54 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
36.92 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
73.85 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
147.7 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
738.49 دلار نیوزلند

تبدیل دلار نیوزلند به سامانی تاجیکستان

1 دلار نیوزلند
=
6.77 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
67.71 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
169.26 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
338.53 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
677.06 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,015.58 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
1,354.11 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
1,692.64 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
3,385.28 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
6,770.56 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
33,852.81 سامانی تاجیکستان
5,220 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402, در بازار 5,220 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,220 تومان معامله می شد.

35,330 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402, در بازار 35,330 تومان است که نسبت به روز گذشته 170 تومان (0.48 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 35,160 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار نیوزلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار نیوزلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به سامانی تاجیکستان و همچنین نرخ دلار به دلار نیوزلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به دلار نیوزلند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)