تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به روپیه هندوستان

1 THB
=
2.302 INR
1 بات تایلندبرابر است با2.302 روپیه هندوستان
1 روپیه هندوستانبرابر است با0.434 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل بات تایلند به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل بات تایلند به روپیه هندوستان امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 2.302 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 2.302 روپیه هندوستان. نرخ تبدیل بات تایلند به روپیه هندوستان دیروز 2.305 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به روپیه هندوستان

سه ماهه یکماهه  
2.299 2.299 کمترین
2.434 2.350 بیشترین
2.357 2.319 میانگین
0.038 0.016 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به روپیه هندوستان
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به روپیه هندوستان

1 بات تایلند
=
2.3 روپیه هندوستان
10 روپیه هندوستان
=
23.02 روپیه هندوستان
25 روپیه هندوستان
=
57.55 روپیه هندوستان
50 روپیه هندوستان
=
115.09 روپیه هندوستان
100 روپیه هندوستان
=
230.18 روپیه هندوستان
150 روپیه هندوستان
=
345.28 روپیه هندوستان
200 روپیه هندوستان
=
460.37 روپیه هندوستان
250 روپیه هندوستان
=
575.46 روپیه هندوستان
500 روپیه هندوستان
=
1,150.92 روپیه هندوستان
1000 روپیه هندوستان
=
2,301.85 روپیه هندوستان
5000 روپیه هندوستان
=
11,509.25 روپیه هندوستان

تبدیل روپیه هندوستان به بات تایلند

1 روپیه هندوستان
=
0.43 بات تایلند
10 بات تایلند
=
4.34 بات تایلند
25 بات تایلند
=
10.86 بات تایلند
50 بات تایلند
=
21.72 بات تایلند
100 بات تایلند
=
43.44 بات تایلند
150 بات تایلند
=
65.17 بات تایلند
200 بات تایلند
=
86.89 بات تایلند
250 بات تایلند
=
108.61 بات تایلند
500 بات تایلند
=
217.22 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
434.43 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
2,172.17 بات تایلند
1,595 تومان

قیمت بات تایلند امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 1,595 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,595 تومان معامله می شد.

692 تومان

قیمت روپیه هندوستان امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 692 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه هندوستان ، روز گذشته با قیمت 692 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه هندوستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به روپیه هند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به روپیه هند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل روپیه هند به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)