تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به روپیه هندوستان

1 RUB
=
1.007 INR
1 روبل روسیهبرابر است با1.007 روپیه هندوستان
1 روپیه هندوستانبرابر است با0.993 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل روبل روسیه به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل روبل روسیه به روپیه هندوستان امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402 برابر 1.007 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 1.007 روپیه هندوستان. نرخ تبدیل روبل روسیه به روپیه هندوستان دیروز 1.011 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به روپیه هندوستان

سه ماهه یکماهه  
0.995 1.008 کمترین
2.055 1.066 بیشترین
1.047 1.032 میانگین
0.110 0.015 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به روپیه هندوستان
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به روپیه هندوستان

1 روبل روسیه
=
1.01 روپیه هندوستان
10 روپیه هندوستان
=
10.07 روپیه هندوستان
25 روپیه هندوستان
=
25.18 روپیه هندوستان
50 روپیه هندوستان
=
50.35 روپیه هندوستان
100 روپیه هندوستان
=
100.71 روپیه هندوستان
150 روپیه هندوستان
=
151.06 روپیه هندوستان
200 روپیه هندوستان
=
201.41 روپیه هندوستان
250 روپیه هندوستان
=
251.77 روپیه هندوستان
500 روپیه هندوستان
=
503.54 روپیه هندوستان
1000 روپیه هندوستان
=
1,007.07 روپیه هندوستان
5000 روپیه هندوستان
=
5,035.36 روپیه هندوستان

تبدیل روپیه هندوستان به روبل روسیه

1 روپیه هندوستان
=
0.99 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
9.93 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
24.82 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
49.65 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
99.3 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
148.95 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
198.6 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
248.24 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
496.49 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
992.98 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
4,964.89 روبل روسیه
618 تومان

قیمت روبل روسیه امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 618 تومان است که نسبت به روز گذشته 17 تومان (2.68 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 635 تومان معامله می شد.

614 تومان

قیمت روپیه هندوستان امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 614 تومان است که نسبت به روز گذشته 14 تومان (2.23 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه هندوستان ، روز گذشته با قیمت 628 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه هندوستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به روپیه هند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به روپیه هند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل روپیه هند به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)