تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان

1 AFN
=
1.191 INR
1 افغانی افغانستانبرابر است با1.191 روپیه هندوستان
1 روپیه هندوستانبرابر است با0.84 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 1.191 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 1.191 روپیه هندوستان. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان دیروز 1.183 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان

سه ماهه یکماهه  
1.051 1.126 کمترین
1.210 1.210 بیشترین
1.122 1.178 میانگین
0.048 0.023 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به روپیه هندوستان
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان

1 افغانی افغانستان
=
1.19 روپیه هندوستان
10 روپیه هندوستان
=
11.91 روپیه هندوستان
25 روپیه هندوستان
=
29.77 روپیه هندوستان
50 روپیه هندوستان
=
59.55 روپیه هندوستان
100 روپیه هندوستان
=
119.09 روپیه هندوستان
150 روپیه هندوستان
=
178.64 روپیه هندوستان
200 روپیه هندوستان
=
238.19 روپیه هندوستان
250 روپیه هندوستان
=
297.73 روپیه هندوستان
500 روپیه هندوستان
=
595.47 روپیه هندوستان
1000 روپیه هندوستان
=
1,190.93 روپیه هندوستان
5000 روپیه هندوستان
=
5,954.67 روپیه هندوستان

تبدیل روپیه هندوستان به افغانی افغانستان

1 روپیه هندوستان
=
0.84 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
8.4 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
20.99 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
41.98 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
83.97 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
125.95 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
167.94 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
209.92 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
419.84 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
839.68 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
4,198.38 افغانی افغانستان
723 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 723 تومان است که نسبت به روز گذشته 6 تومان (0.84 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 717 تومان معامله می شد.

607 تومان

قیمت روپیه هندوستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 607 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.17 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روپیه هندوستان ، روز گذشته با قیمت 606 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه هندوستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به روپیه هند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و روپیه هند به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)