تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان

1 AFN
=
1.16 INR
1 افغانی افغانستانبرابر است با1.16 روپیه هندوستان
1 روپیه هندوستانبرابر است با0.862 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403 برابر 1.160 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 1.160 روپیه هندوستان. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان دیروز 1.158 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان

سه ماهه یکماهه  
1.130 1.151 کمترین
1.174 1.160 بیشترین
1.161 1.157 میانگین
0.009 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به روپیه هندوستان
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان

1 افغانی افغانستان
=
1.16 روپیه هندوستان
10 روپیه هندوستان
=
11.6 روپیه هندوستان
25 روپیه هندوستان
=
29 روپیه هندوستان
50 روپیه هندوستان
=
58 روپیه هندوستان
100 روپیه هندوستان
=
115.99 روپیه هندوستان
150 روپیه هندوستان
=
173.99 روپیه هندوستان
200 روپیه هندوستان
=
231.98 روپیه هندوستان
250 روپیه هندوستان
=
289.98 روپیه هندوستان
500 روپیه هندوستان
=
579.95 روپیه هندوستان
1000 روپیه هندوستان
=
1,159.9 روپیه هندوستان
5000 روپیه هندوستان
=
5,799.51 روپیه هندوستان

تبدیل روپیه هندوستان به افغانی افغانستان

1 روپیه هندوستان
=
0.86 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
8.62 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
21.55 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
43.11 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
86.21 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
129.32 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
172.43 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
215.54 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
431.07 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
862.14 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
4,310.71 افغانی افغانستان
809 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403, در بازار 809 تومان است که نسبت به روز گذشته 6 تومان (0.74 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 815 تومان معامله می شد.

697 تومان

قیمت روپیه هندوستان امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403, در بازار 697 تومان است که نسبت به روز گذشته 7 تومان (0.99 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه هندوستان ، روز گذشته با قیمت 704 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه هندوستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به روپیه هند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و روپیه هند به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)