تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به دلار نیوزلند

1 SGD
=
1.21 NZD
1 دلار سنگاپوربرابر است با1.21 دلار نیوزلند
1 دلار نیوزلندبرابر است با0.826 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار نیوزلند امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 برابر 1.210 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 1.210 دلار نیوزلند. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار نیوزلند دیروز 1.211 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به دلار نیوزلند

سه ماهه یکماهه  
1.206 1.210 کمترین
1.247 1.240 بیشترین
1.229 1.224 میانگین
0.010 0.010 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به دلار نیوزلند
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به دلار نیوزلند

1 دلار سنگاپور
=
1.21 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
12.1 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
30.26 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
60.52 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
121.04 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
181.56 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
242.07 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
302.59 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
605.19 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
1,210.37 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
6,051.85 دلار نیوزلند

تبدیل دلار نیوزلند به دلار سنگاپور

1 دلار نیوزلند
=
0.83 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
8.26 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
20.65 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
41.31 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
82.62 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
123.93 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
165.24 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
206.55 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
413.1 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
826.19 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
4,130.97 دلار سنگاپور
42,600 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 42,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.58 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 42,850 تومان معامله می شد.

35,210 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 35,210 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (0.51 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 35,390 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار نیوزلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار نیوزلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به دلار نیوزلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SGD و NZD/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)