تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به دینار عراق

1 SGD
=
1,121.88 IQD
1 دلار سنگاپوربرابر است با1,121.88 دینار عراق
1 دینار عراقبرابر است با0.001 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار عراق

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار عراق

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار عراق امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 برابر 1,121.880 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 1,121.880 دینار عراق. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار عراق دیروز 1,121.880 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به دینار عراق

سه ماهه یکماهه  
972.235 1119.414 کمترین
1148.872 1136.059 بیشترین
1109.095 1128.617 میانگین
55.661 5.392 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به دینار عراق
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به دینار عراق

1 دلار سنگاپور
=
1,121.88 دینار عراق
10 دینار عراق
=
11,218.8 دینار عراق
25 دینار عراق
=
28,046.99 دینار عراق
50 دینار عراق
=
56,093.98 دینار عراق
100 دینار عراق
=
112,187.96 دینار عراق
150 دینار عراق
=
168,281.94 دینار عراق
200 دینار عراق
=
224,375.92 دینار عراق
250 دینار عراق
=
280,469.9 دینار عراق
500 دینار عراق
=
560,939.79 دینار عراق
1000 دینار عراق
=
1,121,879.59 دینار عراق
5000 دینار عراق
=
5,609,397.94 دینار عراق

تبدیل دینار عراق به دلار سنگاپور

1 دینار عراق
=
0 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.01 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.02 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.04 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
0.09 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
0.13 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
0.18 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
0.22 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
0.45 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
0.89 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
4.46 دلار سنگاپور
47,600 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 47,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.21 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 47,700 تومان معامله می شد.

4,330 تومان هر 100 تا

قیمت صد دینار عراق امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 4,330 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.12 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد دینار عراق ، روز گذشته با قیمت 4,335 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار عراق چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دینار عراق سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار سنگاپور و همچنین نرخ دلار به دینار عراق بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به دینار عراق تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار عراق به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)