تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روپیه پاکستان به رینگیت مالزی

1 PKR
=
0.017 MYR
1 روپیه پاکستانبرابر است با0.017 رینگیت مالزی
1 رینگیت مالزیبرابر است با58.322 روپیه پاکستان
نرخ تبدیل روپیه پاکستان به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل روپیه پاکستان به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل روپیه پاکستان به رینگیت مالزی امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402 برابر 0.017 است. یعنی 1 روپیه پاکستان برابر است با 0.017 رینگیت مالزی. نرخ تبدیل روپیه پاکستان به رینگیت مالزی دیروز 0.017 بود.

آمار مربوط به تبدیل روپیه پاکستان به رینگیت مالزی

سه ماهه یکماهه  
0.016 0.017 کمترین
0.017 0.017 بیشترین
0.017 0.017 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ روپیه پاکستان به رینگیت مالزی
ماه
همه

تبدیل روپیه پاکستان به رینگیت مالزی

1 روپیه پاکستان
=
0.02 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
0.17 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
0.43 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
0.86 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
1.71 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
2.57 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
3.43 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
4.29 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
8.57 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
17.15 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
85.73 رینگیت مالزی

تبدیل رینگیت مالزی به روپیه پاکستان

1 رینگیت مالزی
=
58.32 روپیه پاکستان
10 روپیه پاکستان
=
583.22 روپیه پاکستان
25 روپیه پاکستان
=
1,458.04 روپیه پاکستان
50 روپیه پاکستان
=
2,916.08 روپیه پاکستان
100 روپیه پاکستان
=
5,832.15 روپیه پاکستان
150 روپیه پاکستان
=
8,748.23 روپیه پاکستان
200 روپیه پاکستان
=
11,664.3 روپیه پاکستان
250 روپیه پاکستان
=
14,580.38 روپیه پاکستان
500 روپیه پاکستان
=
29,160.76 روپیه پاکستان
1000 روپیه پاکستان
=
58,321.51 روپیه پاکستان
5000 روپیه پاکستان
=
291,607.55 روپیه پاکستان
205 تومان

قیمت روپیه پاکستان امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 205 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (0.99 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روپیه پاکستان ، روز گذشته با قیمت 203 تومان معامله می شد.

11,990 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 11,990 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (1.27 درصد) افزایش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 11,840 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رینگیت مالزی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روپیه پاکستان به رینگیت مالزی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی مالزی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روپیه پاکستان را به رینگیت مالزی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای روپیه پاکستان و رینگیت مالزی به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)