تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به دلار نیوزلند

1 NOK
=
0.153 NZD
1 کرون نروژبرابر است با0.153 دلار نیوزلند
1 دلار نیوزلندبرابر است با6.529 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار نیوزلند امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 0.153 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 0.153 دلار نیوزلند. نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار نیوزلند دیروز 0.154 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به دلار نیوزلند

سه ماهه یکماهه  
0.148 0.153 کمترین
0.157 0.157 بیشترین
0.154 0.155 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به دلار نیوزلند
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به دلار نیوزلند

1 کرون نروژ
=
0.15 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
1.53 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
3.83 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
7.66 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
15.32 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
22.98 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
30.63 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
38.29 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
76.59 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
153.17 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
765.87 دلار نیوزلند

تبدیل دلار نیوزلند به کرون نروژ

1 دلار نیوزلند
=
6.53 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
65.29 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
163.21 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
326.43 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
652.85 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
979.28 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
1,305.7 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
1,632.13 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
3,264.25 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
6,528.5 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
32,642.5 کرون نروژ
5,450 تومان

قیمت کرون نروژ امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 5,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,470 تومان معامله می شد.

35,590 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 35,590 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.06 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 35,570 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار نیوزلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار نیوزلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به دلار نیوزلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/NOK و NZD/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)