تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن

1 NOK
=
13.735 JPY
1 کرون نروژبرابر است با13.735 ین ژاپن
1 ین ژاپنبرابر است با0.073 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن

نرخ تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن

نرخ تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن امروز یکشنبه 12 آذر 1402 برابر 13.735 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 13.735 ین ژاپن. نرخ تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن دیروز 13.733 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن

سه ماهه یکماهه  
13.342 13.437 کمترین
14.313 13.958 بیشترین
13.706 13.742 میانگین
0.170 0.156 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به ین ژاپن
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن

1 کرون نروژ
=
13.73 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
137.35 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
343.37 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
686.74 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
1,373.48 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
2,060.22 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
2,746.97 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
3,433.71 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
6,867.41 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
13,734.83 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
68,674.14 ین ژاپن

تبدیل ین ژاپن به کرون نروژ

1 ین ژاپن
=
0.07 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
0.73 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
1.82 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
3.64 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
7.28 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
10.92 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
14.56 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
18.2 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
36.4 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
72.81 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
364.04 کرون نروژ
4,735 تومان

قیمت کرون نروژ امروز یکشنبه 12 آذر 1402, در بازار 4,735 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,735 تومان معامله می شد.

34,460 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز یکشنبه 12 آذر 1402, در بازار 34,460 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.09 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 34,490 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ین ژاپن چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار NOK/JPY فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به ین ژاپن تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار NOK/JPY فارکس می توانید کرون نروژ خود را به ین ژاپن تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)