تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن

1 NOK
=
12.509 JPY
1 کرون نروژبرابر است با12.509 ین ژاپن
1 ین ژاپنبرابر است با0.08 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن

نرخ تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن

نرخ تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402 برابر 12.509 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 12.509 ین ژاپن. نرخ تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن دیروز 12.695 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن

سه ماهه یکماهه  
12.315 12.548 کمترین
13.923 12.869 بیشترین
12.702 12.691 میانگین
0.214 0.075 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به ین ژاپن
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن

1 کرون نروژ
=
12.51 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
125.09 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
312.72 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
625.45 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
1,250.89 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
1,876.34 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
2,501.79 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
3,127.24 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
6,254.47 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
12,508.95 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
62,544.74 ین ژاپن

تبدیل ین ژاپن به کرون نروژ

1 ین ژاپن
=
0.08 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
0.8 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
2 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
4 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
7.99 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
11.99 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
15.99 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
19.99 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
39.97 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
79.94 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
399.71 کرون نروژ
4,660 تومان

قیمت کرون نروژ امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402, در بازار 4,660 تومان است که نسبت به روز گذشته 105 تومان (2.2 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,765 تومان معامله می شد.

37,260 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402, در بازار 37,260 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (0.8 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 37,560 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ین ژاپن چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به ین ژاپن سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار NOK/JPY فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به ین ژاپن تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار NOK/JPY فارکس می توانید کرون نروژ خود را به ین ژاپن تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)