تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به درام ارمنستان

1 NOK
=
39.02 AMD
1 کرون نروژبرابر است با39.02 درام ارمنستان
1 درام ارمنستانبرابر است با0.026 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به درام ارمنستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به درام ارمنستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به درام ارمنستان امروز چهارشنبه 12 مهر 1402 برابر 39.020 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 39.020 درام ارمنستان. نرخ تبدیل کرون نروژ به درام ارمنستان دیروز 37.038 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به درام ارمنستان

سه ماهه یکماهه  
35.589 35.589 کمترین
38.916 37.728 بیشترین
36.936 36.172 میانگین
1.002 0.586 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به درام ارمنستان
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به درام ارمنستان

1 کرون نروژ
=
39.02 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
390.2 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
975.49 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
1,950.99 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
3,901.97 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
5,852.96 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
7,803.95 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
9,754.93 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
19,509.87 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
39,019.73 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
195,098.66 درام ارمنستان

تبدیل درام ارمنستان به کرون نروژ

1 درام ارمنستان
=
0.03 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
0.26 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
0.64 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
1.28 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
2.56 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
3.84 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
5.13 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
6.41 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
12.81 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
25.63 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
128.14 کرون نروژ
4,555 تومان

قیمت کرون نروژ امروز چهارشنبه 12 مهر 1402, در بازار 4,555 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (1.3 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,615 تومان معامله می شد.

11,670 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز چهارشنبه 12 مهر 1402, در بازار 11,670 تومان است که نسبت به روز گذشته 790 تومان (6.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 12,460 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به درام ارمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به درام ارمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به درام ارمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل درام ارمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)