تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به درام ارمنستان

1 THB
=
10.66 AMD
1 بات تایلندبرابر است با10.66 درام ارمنستان
1 درام ارمنستانبرابر است با0.094 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به درام ارمنستان

نرخ تبدیل بات تایلند به درام ارمنستان

نرخ تبدیل بات تایلند به درام ارمنستان امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 10.660 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 10.660 درام ارمنستان. نرخ تبدیل بات تایلند به درام ارمنستان دیروز 10.702 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به درام ارمنستان

سه ماهه یکماهه  
10.597 10.597 کمترین
11.437 10.939 بیشترین
11.102 10.738 میانگین
0.275 0.097 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به درام ارمنستان
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به درام ارمنستان

1 بات تایلند
=
10.66 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
106.6 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
266.5 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
533 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
1,066 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
1,599 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
2,132 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
2,665.01 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
5,330.01 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
10,660.02 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
53,300.11 درام ارمنستان

تبدیل درام ارمنستان به بات تایلند

1 درام ارمنستان
=
0.09 بات تایلند
10 بات تایلند
=
0.94 بات تایلند
25 بات تایلند
=
2.35 بات تایلند
50 بات تایلند
=
4.69 بات تایلند
100 بات تایلند
=
9.38 بات تایلند
150 بات تایلند
=
14.07 بات تایلند
200 بات تایلند
=
18.76 بات تایلند
250 بات تایلند
=
23.45 بات تایلند
500 بات تایلند
=
46.9 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
93.81 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
469.04 بات تایلند
1,760 تومان

قیمت بات تایلند امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 1,760 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.56 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,770 تومان معامله می شد.

16,500 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 16,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.24 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,540 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به درام ارمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به درام ارمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به بات تایلند و همچنین نرخ دلار به درام ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به درام ارمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل درام ارمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)