تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به درام ارمنستان

1 CNY
=
53.419 AMD
1 یوان چینبرابر است با53.419 درام ارمنستان
1 درام ارمنستانبرابر است با0.019 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به درام ارمنستان

نرخ تبدیل یوان چین به درام ارمنستان

نرخ تبدیل یوان چین به درام ارمنستان امروز شنبه 5 خرداد 1403 برابر 53.419 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 53.419 درام ارمنستان. نرخ تبدیل یوان چین به درام ارمنستان دیروز 53.449 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به درام ارمنستان

سه ماهه یکماهه  
53.449 53.449 کمترین
56.314 53.880 بیشترین
54.544 53.662 میانگین
0.997 0.106 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به درام ارمنستان
ماه
همه

تبدیل یوان چین به درام ارمنستان

1 یوان چین
=
53.42 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
534.19 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
1,335.47 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
2,670.94 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
5,341.88 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
8,012.82 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
10,683.76 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
13,354.7 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
26,709.4 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
53,418.8 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
267,094.02 درام ارمنستان

تبدیل درام ارمنستان به یوان چین

1 درام ارمنستان
=
0.02 یوان چین
10 یوان چین
=
0.19 یوان چین
25 یوان چین
=
0.47 یوان چین
50 یوان چین
=
0.94 یوان چین
100 یوان چین
=
1.87 یوان چین
150 یوان چین
=
2.81 یوان چین
200 یوان چین
=
3.74 یوان چین
250 یوان چین
=
4.68 یوان چین
500 یوان چین
=
9.36 یوان چین
1000 یوان چین
=
18.72 یوان چین
5000 یوان چین
=
93.6 یوان چین
7,970 تومان

قیمت یوان چین امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 7,970 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.75 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 8,030 تومان معامله می شد.

14,930 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 14,930 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.6 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 15,020 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به درام ارمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به درام ارمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به درام ارمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل درام ارمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)