تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان

1 SEK
=
35.585 AMD
1 کرون سوئدبرابر است با35.585 درام ارمنستان
1 درام ارمنستانبرابر است با0.028 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402 برابر 35.585 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 35.585 درام ارمنستان. نرخ تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان دیروز 35.779 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان

سه ماهه یکماهه  
35.692 35.692 کمترین
38.024 38.024 بیشترین
37.086 36.879 میانگین
0.656 0.822 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به درام ارمنستان
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان

1 کرون سوئد
=
35.59 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
355.85 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
889.64 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
1,779.27 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
3,558.54 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
5,337.81 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
7,117.08 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
8,896.35 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
17,792.71 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
35,585.42 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
177,927.1 درام ارمنستان

تبدیل درام ارمنستان به کرون سوئد

1 درام ارمنستان
=
0.03 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
0.28 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
0.7 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
1.41 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
2.81 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
4.22 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
5.62 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
7.03 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
14.05 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
28.1 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
140.51 کرون سوئد
4,780 تومان

قیمت کرون سوئد امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402, در بازار 4,780 تومان است که نسبت به روز گذشته 105 تومان (2.15 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,885 تومان معامله می شد.

13,440 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز چهارشنبه 10 خرداد 1402, در بازار 13,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 210 تومان (1.54 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 13,650 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به درام ارمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به درام ارمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل درام ارمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)