تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان

1 SEK
=
38.44 AMD
1 کرون سوئدبرابر است با38.44 درام ارمنستان
1 درام ارمنستانبرابر است با0.026 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان امروز چهارشنبه 15 آذر 1402 برابر 38.440 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 38.440 درام ارمنستان. نرخ تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان دیروز 38.666 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان

سه ماهه یکماهه  
34.271 36.857 کمترین
38.824 38.824 بیشترین
36.646 38.040 میانگین
1.377 0.688 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به درام ارمنستان
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان

1 کرون سوئد
=
38.44 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
384.4 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
960.99 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
1,921.98 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
3,843.95 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
5,765.93 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
7,687.91 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
9,609.88 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
19,219.76 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
38,439.53 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
192,197.63 درام ارمنستان

تبدیل درام ارمنستان به کرون سوئد

1 درام ارمنستان
=
0.03 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
0.26 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
0.65 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
1.3 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
2.6 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
3.9 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
5.2 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
6.5 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
13.01 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
26.01 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
130.07 کرون سوئد
4,820 تومان

قیمت کرون سوئد امروز چهارشنبه 15 آذر 1402, در بازار 4,820 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (1.03 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,870 تومان معامله می شد.

12,540 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز چهارشنبه 15 آذر 1402, در بازار 12,540 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.48 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 12,600 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به درام ارمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به درام ارمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به درام ارمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل درام ارمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)