تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل وون کره جنوبی به دلار آمریکا

1 KRW
=
0.001 USD
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.001 دلار آمریکا
1 دلار آمریکابرابر است با1,329.7 وون کره جنوبی
نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار آمریکا

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار آمریکا

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار آمریکا امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 0.001 است. یعنی 1 وون کره جنوبی برابر است با 0.001 دلار آمریکا. نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار آمریکا دیروز 0.001 بود.

آمار مربوط به تبدیل وون کره جنوبی به دلار آمریکا

سه ماهه یکماهه  
0.001 0.001 کمترین
0.001 0.001 بیشترین
0.001 0.001 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ وون کره جنوبی به دلار آمریکا
ماه
همه

تبدیل وون کره جنوبی به دلار آمریکا

1 وون کره جنوبی
=
0 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.01 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
0.02 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
0.04 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
0.08 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
0.11 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
0.15 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
0.19 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
0.38 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
0.75 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
3.76 دلار آمریکا

تبدیل دلار آمریکا به وون کره جنوبی

1 دلار آمریکا
=
1,329.7 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
13,297 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
33,242.5 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
66,485 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
132,970 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
199,455 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
265,940 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
332,425 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
664,850 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
1,329,700 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
6,648,500 وون کره جنوبی
4,320 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 4,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,320 تومان معامله می شد.

57,300 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 57,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.09 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 57,250 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار آمریکا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس وون کره جنوبی را به دلار آمریکا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/2)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)