تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به دلار آمریکا

1 THB
=
0.028 USD
1 بات تایلندبرابر است با0.028 دلار آمریکا
1 دلار آمریکابرابر است با36.214 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به دلار آمریکا

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار آمریکا

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار آمریکا امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 0.028 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.028 دلار آمریکا. نرخ تبدیل بات تایلند به دلار آمریکا دیروز 0.028 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به دلار آمریکا

سه ماهه یکماهه  
0.028 0.028 کمترین
0.029 0.029 بیشترین
0.029 0.028 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به دلار آمریکا
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به دلار آمریکا

1 بات تایلند
=
0.03 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.28 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
0.69 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
1.38 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
2.76 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
4.14 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
5.52 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
6.9 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
13.81 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
27.61 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
138.07 دلار آمریکا

تبدیل دلار آمریکا به بات تایلند

1 دلار آمریکا
=
36.21 بات تایلند
10 بات تایلند
=
362.14 بات تایلند
25 بات تایلند
=
905.35 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,810.7 بات تایلند
100 بات تایلند
=
3,621.4 بات تایلند
150 بات تایلند
=
5,432.1 بات تایلند
200 بات تایلند
=
7,242.8 بات تایلند
250 بات تایلند
=
9,053.5 بات تایلند
500 بات تایلند
=
18,107 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
36,214 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
181,070 بات تایلند
1,370 تومان

قیمت بات تایلند امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 1,370 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.36 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,375 تومان معامله می شد.

49,200 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 49,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 49,200 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار آمریکا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/THB فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت فدرال رزرو آمریکا و سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به دلار آمریکا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/THB فارکس می توانید بات تایلند خود را به دلار آمریکا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)