تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا

1 TRY
=
0.037 USD
1 لیر ترکیهبرابر است با0.037 دلار آمریکا
1 دلار آمریکابرابر است با27.08 لیر ترکیه
نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا

نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا

نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402 برابر 0.037 است. یعنی 1 لیر ترکیه برابر است با 0.037 دلار آمریکا. نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا دیروز 0.037 بود.

آمار مربوط به تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا

سه ماهه یکماهه  
0.036 0.037 کمترین
0.040 0.038 بیشترین
0.037 0.037 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ لیر ترکیه به دلار آمریکا
ماه
همه

تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا

1 لیر ترکیه
=
0.04 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.37 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
0.92 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
1.85 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
3.69 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
5.54 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
7.39 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
9.23 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
18.46 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
36.93 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
184.64 دلار آمریکا

تبدیل دلار آمریکا به لیر ترکیه

1 دلار آمریکا
=
27.08 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
270.8 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
677 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
1,354 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
2,708 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
4,062 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
5,416 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
6,770 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
13,540 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
27,080 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
135,400 لیر ترکیه
1,835 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 1,835 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (0.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,850 تومان معامله می شد.

49,200 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 49,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 49,600 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار آمریکا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/TRY فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لیر ترکیه را به دلار آمریکا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/TRY فارکس می توانید لیر ترکیه خود را به دلار آمریکا تبدیل کنید.
نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در حال حاضر به دلیل بازار سازی های بانک مرکزی ترکیه، نرخ بازار تبدیل دلار به لیر(در کاپالی چارشی) از سایت حارم آلتین بدست می آید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)