تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا

1 TRY
=
0.043 USD
1 لیر ترکیهبرابر است با0.043 دلار آمریکا
1 دلار آمریکابرابر است با23.241 لیر ترکیه
نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا

نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا

نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402 برابر 0.043 است. یعنی 1 لیر ترکیه برابر است با 0.043 دلار آمریکا. نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا دیروز 0.046 بود.

آمار مربوط به تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا

سه ماهه یکماهه  
0.043 0.043 کمترین
0.053 0.049 بیشترین
0.050 0.047 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ لیر ترکیه به دلار آمریکا
ماه
همه

تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا

1 لیر ترکیه
=
0.04 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.43 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
1.08 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
2.15 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
4.3 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
6.45 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
8.61 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
10.76 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
21.51 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
43.03 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
215.14 دلار آمریکا

تبدیل دلار آمریکا به لیر ترکیه

1 دلار آمریکا
=
23.24 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
232.41 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
581.02 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
1,162.05 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
2,324.1 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
3,486.15 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
4,648.2 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
5,810.25 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
11,620.5 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
23,241 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
116,205 لیر ترکیه
2,185 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 2,185 تومان است که نسبت به روز گذشته 190 تومان (8 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 2,375 تومان معامله می شد.

49,900 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 49,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,150 تومان (2.25 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 51,050 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار آمریکا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/TRY فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لیر ترکیه را به دلار آمریکا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/TRY فارکس می توانید لیر ترکیه خود را به دلار آمریکا تبدیل کنید.
نرخ تبدیل لیر ترکیه به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در حال حاضر به دلیل بازار سازی های بانک مرکزی ترکیه، نرخ بازار تبدیل دلار به لیر(در کاپالی چارشی) از سایت حارم آلتین بدست می آید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)