تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ین ژاپن به درام ارمنستان

1 JPY
=
2.732 AMD
1 ین ژاپنبرابر است با2.732 درام ارمنستان
1 درام ارمنستانبرابر است با0.366 ین ژاپن
نرخ تبدیل ین ژاپن به درام ارمنستان

نرخ تبدیل ین ژاپن به درام ارمنستان

نرخ تبدیل ین ژاپن به درام ارمنستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 2.732 است. یعنی 1 ین ژاپن برابر است با 2.732 درام ارمنستان. نرخ تبدیل ین ژاپن به درام ارمنستان دیروز 2.700 بود.

آمار مربوط به تبدیل ین ژاپن به درام ارمنستان

سه ماهه یکماهه  
2.580 2.652 کمترین
2.878 2.720 بیشترین
2.666 2.680 میانگین
0.051 0.019 انحراف معیار

نمودار نرخ ین ژاپن به درام ارمنستان
ماه
همه

تبدیل ین ژاپن به درام ارمنستان

1 ین ژاپن
=
2.73 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
27.32 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
68.29 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
136.58 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
273.17 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
409.75 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
546.33 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
682.91 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
1,365.83 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
2,731.66 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
13,658.29 درام ارمنستان

تبدیل درام ارمنستان به ین ژاپن

1 درام ارمنستان
=
0.37 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
3.66 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
9.15 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
18.3 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
36.61 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
54.91 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
73.22 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
91.52 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
183.04 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
366.08 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
1,830.39 ین ژاپن
34,230 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 34,230 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.06 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 34,210 تومان معامله می شد.

12,540 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 12,540 تومان است که نسبت به روز گذشته 130 تومان (1.03 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 12,670 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به درام ارمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ین ژاپن به درام ارمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ین ژاپن را به درام ارمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل درام ارمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)