تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به روپیه پاکستان

1 HKD
=
36.387 PKR
1 دلار هنگ کنگبرابر است با36.387 روپیه پاکستان
1 روپیه پاکستانبرابر است با0.027 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به روپیه پاکستان امروز پنج شنبه 16 آذر 1402 برابر 36.387 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 36.387 روپیه پاکستان. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به روپیه پاکستان دیروز 36.390 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به روپیه پاکستان

سه ماهه یکماهه  
35.148 36.202 کمترین
39.206 37.029 بیشترین
36.515 36.559 میانگین
0.904 0.262 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به روپیه پاکستان
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به روپیه پاکستان

1 دلار هنگ کنگ
=
36.39 روپیه پاکستان
10 روپیه پاکستان
=
363.87 روپیه پاکستان
25 روپیه پاکستان
=
909.68 روپیه پاکستان
50 روپیه پاکستان
=
1,819.35 روپیه پاکستان
100 روپیه پاکستان
=
3,638.7 روپیه پاکستان
150 روپیه پاکستان
=
5,458.05 روپیه پاکستان
200 روپیه پاکستان
=
7,277.4 روپیه پاکستان
250 روپیه پاکستان
=
9,096.75 روپیه پاکستان
500 روپیه پاکستان
=
18,193.51 روپیه پاکستان
1000 روپیه پاکستان
=
36,387.02 روپیه پاکستان
5000 روپیه پاکستان
=
181,935.09 روپیه پاکستان

تبدیل روپیه پاکستان به دلار هنگ کنگ

1 روپیه پاکستان
=
0.03 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
0.27 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
0.69 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
1.37 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
2.75 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
4.12 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
5.5 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
6.87 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
13.74 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
27.48 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
137.41 دلار هنگ کنگ
6,480 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 6,480 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,480 تومان معامله می شد.

178 تومان

قیمت روپیه پاکستان امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 178 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه پاکستان ، روز گذشته با قیمت 178 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه پاکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به روپیه پاکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار هنگ کنگ و همچنین نرخ دلار به روپیه پاکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به روپیه پاکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل روپیه پاکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)