تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به روپیه پاکستان

1 AFN
=
4.014 PKR
1 افغانی افغانستانبرابر است با4.014 روپیه پاکستان
1 روپیه پاکستانبرابر است با0.249 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه پاکستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 4.014 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 4.014 روپیه پاکستان. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه پاکستان دیروز 4.048 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به روپیه پاکستان

سه ماهه یکماهه  
3.653 3.806 کمترین
4.148 4.148 بیشترین
3.826 3.993 میانگین
0.146 0.114 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به روپیه پاکستان
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به روپیه پاکستان

1 افغانی افغانستان
=
4.01 روپیه پاکستان
10 روپیه پاکستان
=
40.14 روپیه پاکستان
25 روپیه پاکستان
=
100.35 روپیه پاکستان
50 روپیه پاکستان
=
200.7 روپیه پاکستان
100 روپیه پاکستان
=
401.41 روپیه پاکستان
150 روپیه پاکستان
=
602.11 روپیه پاکستان
200 روپیه پاکستان
=
802.82 روپیه پاکستان
250 روپیه پاکستان
=
1,003.52 روپیه پاکستان
500 روپیه پاکستان
=
2,007.04 روپیه پاکستان
1000 روپیه پاکستان
=
4,014.09 روپیه پاکستان
5000 روپیه پاکستان
=
20,070.45 روپیه پاکستان

تبدیل روپیه پاکستان به افغانی افغانستان

1 روپیه پاکستان
=
0.25 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
2.49 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
6.23 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
12.46 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
24.91 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
37.37 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
49.82 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
62.28 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
124.56 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
249.12 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
1,245.61 افغانی افغانستان
713 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 713 تومان است که نسبت به روز گذشته 6 تومان (0.83 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 719 تومان معامله می شد.

177 تومان

قیمت روپیه پاکستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 177 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه پاکستان ، روز گذشته با قیمت 177 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه پاکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به روپیه پاکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به روپیه پاکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و روپیه پاکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)