تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به ین ژاپن

1 DKK
=
21.864 JPY
1 کرون دانمارکبرابر است با21.864 ین ژاپن
1 ین ژاپنبرابر است با0.046 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به ین ژاپن

نرخ تبدیل کرون دانمارک به ین ژاپن

نرخ تبدیل کرون دانمارک به ین ژاپن امروز یکشنبه 26 فروردین 1403 برابر 21.864 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 21.864 ین ژاپن. نرخ تبدیل کرون دانمارک به ین ژاپن دیروز 21.843 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به ین ژاپن

سه ماهه یکماهه  
21.282 21.731 کمترین
22.108 22.108 بیشترین
21.729 21.941 میانگین
0.204 0.100 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به ین ژاپن
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به ین ژاپن

1 کرون دانمارک
=
21.86 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
218.64 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
546.6 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
1,093.19 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
2,186.39 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
3,279.58 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
4,372.77 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
5,465.96 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
10,931.93 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
21,863.85 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
109,319.25 ین ژاپن

تبدیل ین ژاپن به کرون دانمارک

1 ین ژاپن
=
0.05 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
0.46 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
1.14 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
2.29 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
4.57 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
6.86 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
9.15 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
11.43 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
22.87 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
45.74 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
228.69 کرون دانمارک
9,850 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 9,850 تومان است که نسبت به روز گذشته 650 تومان (7.07 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 9,200 تومان معامله می شد.

45,050 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 45,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 2,950 تومان (7.01 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 42,100 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به ین ژاپن چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به ین ژاپن سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به ین ژاپن تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/DKK و USD/JPY استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)