تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به رینگیت مالزی

1 AFN
=
0.066 MYR
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.066 رینگیت مالزی
1 رینگیت مالزیبرابر است با15.081 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به رینگیت مالزی امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.066 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.066 رینگیت مالزی. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به رینگیت مالزی دیروز 0.067 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به رینگیت مالزی

سه ماهه یکماهه  
0.058 0.063 کمترین
0.068 0.068 بیشترین
0.063 0.065 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به رینگیت مالزی
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به رینگیت مالزی

1 افغانی افغانستان
=
0.07 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
0.66 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
1.66 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
3.32 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
6.63 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
9.95 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
13.26 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
16.58 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
33.16 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
66.31 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
331.55 رینگیت مالزی

تبدیل رینگیت مالزی به افغانی افغانستان

1 رینگیت مالزی
=
15.08 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
150.81 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
377.01 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
754.03 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
1,508.05 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
2,262.08 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
3,016.1 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
3,770.13 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
7,540.25 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
15,080.51 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
75,402.53 افغانی افغانستان
718 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 718 تومان است که نسبت به روز گذشته 9 تومان (1.24 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 727 تومان معامله می شد.

10,840 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 10,840 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 10,880 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رینگیت مالزی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به رینگیت مالزی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به رینگیت مالزی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به رینگیت مالزی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و رینگیت مالزی به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)