تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به دلار آمریکا

1 TMT
=
0.286 USD
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.286 دلار آمریکا
1 دلار آمریکابرابر است با3.498 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار آمریکا

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار آمریکا

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار آمریکا امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.286 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 0.286 دلار آمریکا. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار آمریکا دیروز 0.286 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به دلار آمریکا

سه ماهه یکماهه  
0.285 0.285 کمترین
0.287 0.287 بیشترین
0.285 0.286 میانگین
0.000 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به دلار آمریکا
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به دلار آمریکا

1 منات ترکمنستان
=
0.29 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
2.86 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
7.15 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
14.29 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
28.59 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
42.88 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
57.18 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
71.47 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
142.94 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
285.88 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
1,429.39 دلار آمریکا

تبدیل دلار آمریکا به منات ترکمنستان

1 دلار آمریکا
=
3.5 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
34.98 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
87.45 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
174.9 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
349.8 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
524.7 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
699.6 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
874.5 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1,749 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
3,498 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
17,490 منات ترکمنستان
14,430 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 14,430 تومان است که نسبت به روز گذشته 130 تومان (0.89 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,560 تومان معامله می شد.

50,200 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 50,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.5 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,450 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار آمریکا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به دلار آمریکا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)