تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به روپیه پاکستان

1 TMT
=
79.529 PKR
1 منات ترکمنستانبرابر است با79.529 روپیه پاکستان
1 روپیه پاکستانبرابر است با0.013 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به روپیه پاکستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به روپیه پاکستان امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403 برابر 79.529 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 79.529 روپیه پاکستان. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به روپیه پاکستان دیروز 79.635 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به روپیه پاکستان

سه ماهه یکماهه  
79.385 79.385 کمترین
79.806 79.701 بیشترین
79.570 79.549 میانگین
0.078 0.065 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به روپیه پاکستان
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به روپیه پاکستان

1 منات ترکمنستان
=
79.53 روپیه پاکستان
10 روپیه پاکستان
=
795.29 روپیه پاکستان
25 روپیه پاکستان
=
1,988.22 روپیه پاکستان
50 روپیه پاکستان
=
3,976.45 روپیه پاکستان
100 روپیه پاکستان
=
7,952.9 روپیه پاکستان
150 روپیه پاکستان
=
11,929.35 روپیه پاکستان
200 روپیه پاکستان
=
15,905.8 روپیه پاکستان
250 روپیه پاکستان
=
19,882.25 روپیه پاکستان
500 روپیه پاکستان
=
39,764.5 روپیه پاکستان
1000 روپیه پاکستان
=
79,528.99 روپیه پاکستان
5000 روپیه پاکستان
=
397,644.96 روپیه پاکستان

تبدیل روپیه پاکستان به منات ترکمنستان

1 روپیه پاکستان
=
0.01 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
0.13 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
0.31 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
0.63 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
1.26 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
1.89 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
2.51 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
3.14 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
6.29 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
12.57 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
62.87 منات ترکمنستان
16,780 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403, در بازار 16,780 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.3 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,830 تومان معامله می شد.

211 تومان

قیمت روپیه پاکستان امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403, در بازار 211 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه پاکستان ، روز گذشته با قیمت 211 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روپیه پاکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به روپیه پاکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به روپیه پاکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات ترکمنستان و روپیه پاکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)