تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا

1 TJS
=
0.092 USD
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.092 دلار آمریکا
1 دلار آمریکابرابر است با10.895 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا امروز شنبه 5 خرداد 1403 برابر 0.092 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.092 دلار آمریکا. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا دیروز 0.092 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا

سه ماهه یکماهه  
0.091 0.091 کمترین
0.092 0.092 بیشترین
0.091 0.092 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا

1 سامانی تاجیکستان
=
0.09 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.92 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
2.29 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
4.59 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
9.18 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
13.77 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
18.36 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
22.95 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
45.89 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
91.79 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
458.93 دلار آمریکا

تبدیل دلار آمریکا به سامانی تاجیکستان

1 دلار آمریکا
=
10.89 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
108.95 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
272.38 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
544.75 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1,089.5 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,634.25 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2,179 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
2,723.75 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
5,447.5 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
10,895 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
54,475 سامانی تاجیکستان
5,310 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 5,310 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.75 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,350 تومان معامله می شد.

57,900 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 57,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 350 تومان (0.6 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 58,250 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار آمریکا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به دلار آمریکا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)