تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا

1 TJS
=
0.091 USD
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.091 دلار آمریکا
1 دلار آمریکابرابر است با10.954 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.091 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.091 دلار آمریکا. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا دیروز 0.091 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا

سه ماهه یکماهه  
0.091 0.091 کمترین
0.092 0.092 بیشترین
0.091 0.091 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا

1 سامانی تاجیکستان
=
0.09 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.91 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
2.28 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
4.56 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
9.13 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
13.69 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
18.26 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
22.82 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
45.65 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
91.29 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
456.45 دلار آمریکا

تبدیل دلار آمریکا به سامانی تاجیکستان

1 دلار آمریکا
=
10.95 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
109.54 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
273.85 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
547.7 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1,095.4 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,643.1 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2,190.8 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
2,738.5 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
5,477 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
10,954 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
54,770 سامانی تاجیکستان
4,635 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.43 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

50,450 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 50,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,450 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار آمریکا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار آمریکا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به دلار آمریکا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)