تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به سوم قرقیزستان

1 TJS
=
8.142 KGS
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با8.142 سوم قرقیزستان
1 سوم قرقیزستانبرابر است با0.123 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به سوم قرقیزستان امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 برابر 8.142 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 8.142 سوم قرقیزستان. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به سوم قرقیزستان دیروز 8.145 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به سوم قرقیزستان

سه ماهه یکماهه  
8.141 8.141 کمترین
8.185 8.184 بیشترین
8.167 8.160 میانگین
0.010 0.012 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به سوم قرقیزستان
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به سوم قرقیزستان

1 سامانی تاجیکستان
=
8.14 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
81.42 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
203.56 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
407.12 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
814.25 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
1,221.37 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
1,628.49 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
2,035.62 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
4,071.23 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
8,142.47 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
40,712.33 سوم قرقیزستان

تبدیل سوم قرقیزستان به سامانی تاجیکستان

1 سوم قرقیزستان
=
0.12 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
1.23 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
3.07 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
6.14 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
12.28 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
18.42 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
24.56 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
30.7 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
61.41 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
122.81 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
614.06 سامانی تاجیکستان
5,920 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 5,920 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.17 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,930 تومان معامله می شد.

726 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 726 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.14 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 727 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سوم قرقیزستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به سوم قرقیزستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به سوم قرقیزستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سامانی تاجیکستان و سوم قرقیزستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)