تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روپیه هندوستان به سوم قرقیزستان

1 INR
=
1.071 KGS
1 روپیه هندوستانبرابر است با1.071 سوم قرقیزستان
1 سوم قرقیزستانبرابر است با0.934 روپیه هندوستان
نرخ تبدیل روپیه هندوستان به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل روپیه هندوستان به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل روپیه هندوستان به سوم قرقیزستان امروز یکشنبه 12 آذر 1402 برابر 1.071 است. یعنی 1 روپیه هندوستان برابر است با 1.071 سوم قرقیزستان. نرخ تبدیل روپیه هندوستان به سوم قرقیزستان دیروز 1.067 بود.

آمار مربوط به تبدیل روپیه هندوستان به سوم قرقیزستان

سه ماهه یکماهه  
1.061 1.064 کمترین
1.076 1.075 بیشترین
1.069 1.070 میانگین
0.004 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ روپیه هندوستان به سوم قرقیزستان
ماه
همه

تبدیل روپیه هندوستان به سوم قرقیزستان

1 روپیه هندوستان
=
1.07 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
10.71 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
26.78 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
53.56 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
107.11 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
160.67 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
214.23 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
267.79 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
535.57 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
1,071.15 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
5,355.74 سوم قرقیزستان

تبدیل سوم قرقیزستان به روپیه هندوستان

1 سوم قرقیزستان
=
0.93 روپیه هندوستان
10 روپیه هندوستان
=
9.34 روپیه هندوستان
25 روپیه هندوستان
=
23.34 روپیه هندوستان
50 روپیه هندوستان
=
46.68 روپیه هندوستان
100 روپیه هندوستان
=
93.36 روپیه هندوستان
150 روپیه هندوستان
=
140.04 روپیه هندوستان
200 روپیه هندوستان
=
186.72 روپیه هندوستان
250 روپیه هندوستان
=
233.39 روپیه هندوستان
500 روپیه هندوستان
=
466.79 روپیه هندوستان
1000 روپیه هندوستان
=
933.58 روپیه هندوستان
5000 روپیه هندوستان
=
4,667.89 روپیه هندوستان
609 تومان

قیمت روپیه هندوستان امروز یکشنبه 12 آذر 1402, در بازار 609 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه هندوستان ، روز گذشته با قیمت 609 تومان معامله می شد.

569 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز یکشنبه 12 آذر 1402, در بازار 569 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (0.35 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 571 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سوم قرقیزستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روپیه هند به سوم قرقیزستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی قرقیزستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روپیه هند را به سوم قرقیزستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای روپیه هند و سوم قرقیزستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)