تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به سوم قرقیزستان

1 RUB
=
0.955 KGS
1 روبل روسیهبرابر است با0.955 سوم قرقیزستان
1 سوم قرقیزستانبرابر است با1.047 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل روبل روسیه به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل روبل روسیه به سوم قرقیزستان امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 0.955 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.955 سوم قرقیزستان. نرخ تبدیل روبل روسیه به سوم قرقیزستان دیروز 0.957 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به سوم قرقیزستان

سه ماهه یکماهه  
0.954 0.954 کمترین
1.007 0.993 بیشترین
0.980 0.974 میانگین
0.013 0.010 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به سوم قرقیزستان
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به سوم قرقیزستان

1 روبل روسیه
=
0.95 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
9.55 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
23.87 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
47.73 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
95.47 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
143.2 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
190.93 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
238.67 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
477.33 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
954.66 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
4,773.32 سوم قرقیزستان

تبدیل سوم قرقیزستان به روبل روسیه

1 سوم قرقیزستان
=
1.05 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
10.47 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
26.19 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
52.37 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
104.75 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
157.12 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
209.5 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
261.87 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
523.74 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
1,047.49 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
5,237.44 روبل روسیه
613 تومان

قیمت روبل روسیه امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 613 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.16 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 614 تومان معامله می شد.

642 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 642 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.16 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 641 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سوم قرقیزستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به سوم قرقیزستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به سوم قرقیزستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سوم قرقیزستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)