تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به سوم قرقیزستان

1 SEK
=
8.334 KGS
1 کرون سوئدبرابر است با8.334 سوم قرقیزستان
1 سوم قرقیزستانبرابر است با0.12 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به سوم قرقیزستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به سوم قرقیزستان امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 8.334 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 8.334 سوم قرقیزستان. نرخ تبدیل کرون سوئد به سوم قرقیزستان دیروز 8.288 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به سوم قرقیزستان

سه ماهه یکماهه  
8.100 8.100 کمترین
8.763 8.332 بیشترین
8.362 8.233 میانگین
0.194 0.060 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به سوم قرقیزستان
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به سوم قرقیزستان

1 کرون سوئد
=
8.33 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
83.34 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
208.35 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
416.71 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
833.42 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
1,250.13 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
1,666.84 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
2,083.55 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
4,167.09 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
8,334.19 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
41,670.93 سوم قرقیزستان

تبدیل سوم قرقیزستان به کرون سوئد

1 سوم قرقیزستان
=
0.12 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
1.2 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
3 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
6 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
12 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
18 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
24 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
30 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
59.99 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
119.99 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
599.94 کرون سوئد
5,550 تومان

قیمت کرون سوئد امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 5,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.91 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,500 تومان معامله می شد.

665 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 665 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (0.3 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 663 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سوم قرقیزستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به سوم قرقیزستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی قرقیزستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به سوم قرقیزستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سوم قرقیزستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)